Hvordan vi arbeider


FASE 1 – KRAV, INTRODUKSJON OG VURDERING


Case3D arbeider med ditt team og samler inn alle opplysninger, dine ønsker og idéer for å kunne fortsette mot realiseringsfasen. Deretter vurderer vi kostnader og tidsramme for prosjektet og går videre for å få bekreftet tidsfristene og arbeidsflyten. Kreative korte idémyldringer er av vesentlig betydning i denne fasen før man fortsetter videre.

REALIZATION


I denne fasen lager vi 3D-modeller, arkitektur og andre nødvendige objekter. Det er flere runder med kreative gjennomganger der kunden kan revidere designet. Fra skissering, forhåndsvisninger av prøvemodeller, beskrivelser og idékart til visualisering og idéutvikling til virkelighet arbeider vi sammen for å skape de beste resultatene.
Under modelleringsfasen blir materialer, teksturer og andre nødvendige elementer samlet inn for at visueliseringsprosessen skal begynne.

OUTPUT AND POSTPRODUCTION


Dette er sluttfasen hvor vi arbeider på estetiske detaljer, små endringer om nødvendig og hvor vi gjør siste sjekk før vi innleverer sluttproduktet. CASE3D-teamet er her for å støtte hvilket som helst skritt mot din suksess. Vi måler våre resultater sammen.

See Our Work

CASE3D-opplevelse


We are happy to share knowledge, freebies, trend information and latest news about our products and services with you.

We will not use your contact information for any other purpose than to
contact you via the mailing list you have signed up for. We WILL NOT
pass your email address or other details to other companies. You may at
any point have your details removed from our database by contacting our webmaster.